حمل و نقل عمومی

اتوبوس متوقف خواهد شد، اما شما پیاده روی به سمت هدف را ادامه دهید . . .

حمل و نقل عمومي و نیمه عمومی چيست؟

حمل و نقل عمومی چیست؟

 

حمل و نقل عمومي، تمامي سيستم هاي حمل و نقلي را دربرمي گيرد كه داراي مشخصه هاي زير باشند:
- مسافران در ماشين مالكيتي خودشان سفر نكنند.
- سفر به صورت جمعي انجام شود نه انحصاري. به همين علت است كه در بسياري از كشورها، تاكسي را جزو حمل و نقل عمومي محسوب نمي نمايند. در ايران نيز بتدريج اين اتفاق در حال شكل گيري است.

حمل و نقل عمومي معمولا به سيستم هاي ريلي و اتوبوسی اطلاق مي گردد. البته در يك تعريف فراگيرتر، هواپيماي مسافري و كشتي مسافري نيز جزو حمل و نقل عمومي محسوب مي گردد.
مترادف هاي انگليسي حمل و نقل عمومي:

Public transport
Public transportation
Public transit
 Mass transit

حمل و نقل نیمه عمومی چیست؟                                                  

سيستم حمل و نقل خاصي است كه مشخصات آن مشابه حمل و نقل عمومي باشد، اما ظرفيت آن كمتر باشد مثلا ميني بوس و ون جزو حمل و نقل نيمه عمومي (paratransit) مي باشند.
در اكثر كشورها حمل و نقل نيمه عمومي از مسيرها و برنامه زمان بندي خاصي تبعيت نمي كند و در سطح شهر گردش مي كند. تاكسي هايي كه به صورت مشاركتي مورد استفاده قرار مي گيرند، جزو اين سيستم محسوب مي گردند. البته در كشورهاي بسياري تاكسي از وسيله حمل و نقل نيمه عمومي نيز خارج شده و به عنوان حمل ونقل لوكس محسوب مي گردد.

منبع: مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل و ترافیک 

[ سه شنبه ۱۲ شهریور۱۳۸۷ ] [ ۱۹:۸ بعد از ظهر ] [ مهرداد شعبانی ]

[ ]